spacer.png, 0 kB
Šilumos kaina

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės 2010 metų vasario 18d. sprendimu Nr. T1-46 nustačius UAB “Telšių šilumos tinklai” tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji
Tkd - kintama dedamoji

2009 metų lapkričio mėnuo - 31,53 ct/kWh

Pastovi dedamoji 21,92 Ct/kWh
Kintama dedamoji 14,51 Ct/kWh

T=21.92+14.51-7.5=28.93+9%=31.53 ct/kWh

2009 metų gruodžio mėnuo – 31,85 ct/kWh

Pastovi dedamoji 21,92 Ct/kWh
Kintama dedamoji 14,80 Ct/kWh

T=21.92+14.80-7.5=29.22+9%PVM= 31.85ct/kWh

2010 metų sausio mėnuo – 32,73 ct/kWh

Pastovi dedamoji 21,92 Ct/kWh
Kintama dedamoji 15,61 Ct/kWh

T=21.92+15.61-7.5=30.03+9%PVM =32.73ct/kWh

2010 metų vasario mėnuo - 33,78 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 21,92 ct/kWh
Kintama dedamoji – 16,57 ct/kWh

T= 21.92+16.57-7.5= 30.99+9% PVM = 33.78ct/kWh

2010 metų kovo mėnuo - 34,25 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 21,92 ct/kWh
Kintama dedamoji – 17,00 ct/kWh

2010 metų balandžio mėnuo - 32,48 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 21,92 ct/kWh
Kintama dedamoji – 15,38 ct/kWh

T= 21.92+15.38-7.5= 29,80+9% PVM = 32.48ct/kWh

 

2010 metų rugsėjo mėnuo - 31,28 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 21,92 ct/kWh

Kintama dedamoji – 14,28 ct /kWh

T= 21,92+14,28-7.5= 28,70+9% PVM = 31,28 ct/kWh

Kaina taikoma nuo 2010 metų spalio 1 dienos.

 

2010 metų spalio mėnuo - 41,06 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 14,28 ct /kWh

T= 23,39+14,28= 37,67+9% PVM = 41,06 ct/kWh

Kaina taikoma nuo 2010 metų lapkričio 1 dienos.

 

2010 metų lapkričio mėnuo - 44,74 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 17,66 ct /kWh

T= 23,39+17,66= 41,05+9% PVM = 44,74 ct/kWh

Kaina taikoma nuo 2010 metų gruodžio 1 dienos.

 

2010 metų gruodžio mėnuo - 44,74 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 17,66 ct /kWh

T= 23,39+17,66= 41,05+9% PVM = 44,74 ct/kWh

Kaina taikoma nuo 2011 metų sausio 1 dienos.

 

2011 metų sausio mėnuo - 48,86 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 21.44 ct /kWh

T= 23,39+21.44= 44.83+9% PVM = 48,86 ct/kWh

Kaina taikoma nuo 2011 metų vasario 1 dienos.


2011 metų vasario mėnuo - 47.83 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 20.49 ct /kWh

T= 23,39+20.49= 43.88+9% PVM = 47.83 ct/kWh

Kaina taikoma Varniuose S. Daukanto g.  12a ir S. Daukanto g.  19c namų gyventojams  nuo 2011 metų kovo 1 dienos.

 

2011 metų  kovo mėnuo - 45.14 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 18.03 ct /kWh

T= 23,39+18.03= 41.42+9% PVM = 45.14 ct/kWh

Kaina taikoma Varniuose S. Daukanto g.  12a ir S. Daukanto g.  19c namų gyventojams  nuo 2011 metų balandžio 1 dienos.

 

2011 metų  rugsėjo mėnuo - 45.25 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 18.13 ct /kWh

T= 23,39+18.13= 41.52+9% PVM = 45.25 ct/kWh

Kaina taikoma Varniuose S. Daukanto g.  12a ir S. Daukanto g.  19c namų gyventojams  nuo 2011 metų spalio 1 dienos.

 

2011 metų  spalio mėnuo - 45.76 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 18,59 ct /kWh

T= 23,39+18.59= 41.98+9% PVM = 45.76 ct/kWh

Kaina taikoma Varniuose S. Daukanto g.  12a ir S. Daukanto g.  19c namų gyventojams  nuo 2011 metų lapkričio 1 dienos.

 

2011 metų  lapkričio mėnuo - 48.45 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 21,06 ct /kWh

T= 23,39+21,06= 44,45+9% PVM = 48.45 ct/kWh

Kaina taikoma Varniuose S. Daukanto g.  12a ir S. Daukanto g.  19c namų gyventojams  nuo 2011 metų gruodžio mėn. 1 dienos.

 


 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB "Telšių šilumos tinklai" informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės 2010 metų rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1-334 nustačius UAB "Telšių šilumos tinklai" Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2012 m. sausio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 21,78 ct/kWh

T= 23,39+21,78= 45,17+9% PVM = 49,23 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. vasario mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 21,49 ct/kWh

T= 23,39+21,49= 44,88+9% PVM = 48,92 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. kovo mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 20,86 ct/kWh

T= 23,39+20,86= 44,25+9% PVM = 48,23 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. balandžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 20,40 ct/kWh

T= 23,39+20,40= 43,79+9% PVM = 47,73 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. lapkričio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 20,44 ct/kWh

T= 23,39+20,44= 43,83+9% PVM = 47,77 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. gruodžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 21,84 ct/kWh

T= 23,39+21,84= 45,23+9% PVM = 49,30 ct/kWh

 

Nuo 2013 m. vasario mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 22,10 ct/kWh

T= 23,39+22,10= 45,49+9% PVM = 49,58 ct/kWh

 

Nuo 2013 m. kovo mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 20,99 ct/kWh

T= 23,39+20,99= 44,38+9% PVM = 48,37 ct/kWh

 

Nuo 2013 m. balandžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 17,37 ct/kWh

T= 23,39+17,37= 40,76+9% PVM = 44,42 ct/kWh

 

Nuo 2013 m. spalio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 17,39 ct/kWh

T= 23,39+17,39= 40,78+9% PVM = 44,45 ct/kWh


Nuo 2013 m. lapkričio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 20,14 ct/kWh

T= 23,39+20,14= 43,53+9% PVM = 47,45 ct/kWh


________________________________________________________

 

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2013m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T1-367 "Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų UAB "Telšių šilumos tinklai"" Spausti čia

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB "Telšių šilumos tinklai" informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės Tarybod 2013 metų spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-367 nustačius UAB "Telšių šilumos tinklai" Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams

 

Nuo 2013m. gruodžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh

Tkd - kintama dedamoji 21,50 ct/kWh

T = 22,78 + 21,50 = 44,28 + 9% PVM = 48,26 ct/kWh

 

Nuo 2014m. sausio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh

Tkd - kintama dedamoji 20,86 ct/kWh

T = 22,78 + 20,86 = 43,64 + 9% PVM = 47,57 ct/kWh

 

Nuo 2014m. vasario mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh

Tkd - kintama dedamoji 20,81 ct/kWh

T = 22,78 + 20,81 = 43,59 + 9% PVM = 47,51 ct/kWh

 

Nuo 2014m. kovo mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh

Tkd - kintama dedamoji 21,03 ct/kWh

T = 22,78 + 21,03 = 43,81 + 9% PVM = 47,75 ct/kWh

 

Nuo 2014m. balandžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh

Tkd - kintama dedamoji 19,15 ct/kWh

T = 22,78 + 19,15 = 41,93 + 9% PVM = 45,71 ct/kWh (13,24 euro centai)

 

Nuo 2014m. Spalio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh (6,6 euro centai/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 16,99 ct/kWh (4,92 euro centai/kWh)

T = 22,78 + 16,99 = 39,77 + 9% PVM = 43,35 ct/kWh (12,56 euro centai/kWh)

 

Nuo 2014m. Lapkričio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh (6,6 euro centai/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 16,99 ct/kWh (4,92 euro centai/kWh)

T = 22,78 + 16,99 = 39,77 + 9% PVM = 43,35 ct/kWh (12,56 euro centai/kWh)

 

Nuo 2014m. Gruodžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh (6,6 euro centai/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 20,08 ct/kWh (5,82 euro centai/kWh)

T = 22,78 + 20,08 = 42,86 + 9% PVM = 46,72 ct/kWh (13,54 euro centai/kWh)

 

Nuo 2015m. Sausio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh (6,6 euro centai/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 16,13 ct/kWh (4,67 euro centai/kWh)

T = 22,78 + 16,13 = 38,91 + 9% PVM = 42,41 ct/kWh (12,28 euro centai/kWh)

 

Nuo 2015m. Vasario mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 6,6 euro centai/kWh (22,78 ct/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 4,17 euro centai ct/kWh (14,40 ct/kWh)

T = 6,6 + 4,17 = 10,77 + 9% PVM = 11,73 euro centai/kWh (40,50 ct/kWh)

 

Nuo 2015m. Kovo mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 6,6 euro centai/kWh (22,78 ct/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 2,64 euro centai ct/kWh (9,12 ct/kWh)

T = 6,6 + 2,64 = 9,24 + 9% PVM = 10,07 euro centai/kWh (34,76 ct/kWh)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB "Telšių šilumos tinklai" informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2014 metų spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-313 nustačius UAB "Telšių šilumos tinklai" Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams.

Nuo 2015 m. balandžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 6,6 euro centai/kWk (22,78 ct/kWh)

T KD - kintama dedamoji 2,81 euro centai/kWk (9,70ct/kWh)

T= 6,60+2,81 = 9,41 + 9% PVM = 10,25 euro centai /kWh (35,39 ct /kWk)

 

Nuo 2015 m. spalio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos
kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 6,6 euro centai/kWk

T KD - kintama dedamoji 3,96 euro centai/kWk

T= 6,60+3,96 = 10,56 + 9% PVM = 11,51 euro centai /kWh

 

Nuo 2015 m. lapkričio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos
kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 6,6 euro centai/kWk

T KD - kintama dedamoji 3,96 euro centai/kWk

T= 6,60+3,96 = 10,56 + 9% PVM = 11,51 euro centai /kWh
 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2015 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1-268  nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2015 m. gruodžio        mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD pastovi  dedamoji    8,21  euro centai/kWk

T KD  - kintama  dedamoji   3,96  euro centai/kWk  


 

T= 8,21 +3,96 = 11,89 + 9% PVM = 12,96 euro centai /kWh

Nuo 2016 m. sausio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWk 

T KD - kintama dedamoji 4,20 euro centai/kWk 

T= 8,21+4,20 = 12,41 + 9% PVM = 13,53 euro centai /kWh 

 

Nuo 2016 m. vasario mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWk 

T KD - kintama dedamoji 2,72 euro centai/kWk 

T= 8,21+2,72 = 10,93 + 9% PVM = 11,91 euro centai /kWh  


Nuo 2016 m. kovo mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWk 

T KD - kintama dedamoji 2,83 euro centai/kWk 

T= 8,21+2,83 = 11,04 + 9% PVM = 12,03 euro centai /kWh

 

Nuo 2016 m. balandžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWk 

T KD - kintama dedamoji 2,47 euro centai/kWk 

T= 8,21+2,47 = 10,68 + 9% PVM = 11,64 euro centai /kWh

 

Nuo 2016 m. gegužės mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWh

T KD - kintama dedamoji 2,36 euro centai/kWh

T= 8,21+2,36 = 10,57 + 9% PVM = 11,52 euro centai /kWh

 

Nuo 2016 m. spalio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWh

T KD - kintama dedamoji 2,43 euro centai/kWh

T= 8,21+2,43 = 10,64 + 9% PVM = 11,60 euro centai /kWh   

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2016 m. lapkričio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

 

T=T PD + TKD

TPD  -       pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk

T KD   -        kintama  dedamoji   2,90 euro centai/kWk  

T= 7,73 +2,90 = 10,63 + 9% PVM = 11,59 euro centai /kWh

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2016 m. gruodžio    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

 

T=T PD + TKD

TPD  -       pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk

T KD   -        kintama  dedamoji   4,23 euro centai/kWk  

T= 7,73 +4,23 = 11,96 + 9% PVM = 13,04 euro centai /kWh

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m. sausio    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

 

T=T PD + TKD

TPD  - pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk

T KD - kintama  dedamoji   5,11  euro centai/kWk  

T= 7,73 +5,11 = 12,84 + 9% PVM = 14,00 euro centai /kWh


 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m. vasario    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

 

T=T PD + TKD

TPD  pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk

T KD - kintama  dedamoji   4,58  euro centai/kWk  

T= 7,73 +4,58  = 12,31 + 9% PVM = 13,42 euro centai /kWh

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m. kovo    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:


T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk
T KD - kintama  dedamoji   4,60  euro centai/kWk 
T= 7,73 +4,60  = 12,33 + 9% PVM = 13,44 euro centai /kWh


Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m.balandžio     mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:


T=T PD + TKD
TPD  -       pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk
T KD   -        kintama  dedamoji   4,96  euro centai/kWk 
T= 7,73 +4,96  = 12,69 + 9% PVM = 13,83 euro centai /kWh


Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m.gegužės      mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:


T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk
T KD - kintama  dedamoji   4,75  euro centai/kWk 
T= 7,73 +4,75  = 12,48 + 9% PVM = 13,60 euro centai /kWh


Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m. spalio mėn.  9 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk 

 T KD   - kintama  dedamoji   4,39  euro centai/kWk  

 

T= 7,73 +4,39  = 12,12 + 9% PVM = 13,21 euro centai /kWh 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m. lapkričio.  1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk 

 T KD   - kintama  dedamoji   4,39  euro centai/kWk  

 

T= 7,73 +4,39  = 12,12 + 9% PVM = 13,21 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m.  gruodžio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD  - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   5,27  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +5,27 = 12,51 + 9% PVM = 13,64 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  sausio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   4,87  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,87 = 12,11 + 9% PVM = 13,20 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  vasario  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   4,73  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,73 = 11,97 + 9% PVM = 13,05 euro centai /kWh 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  kovo  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji 7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji 4,74 euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,74 = 11,98 + 9% PVM = 13,06 euro centai /kWh 


Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  balandžio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   3,78  euro centai/kWk  

T= 7,24 +3,78 = 11,02 + 9% PVM = 12,02 euro centai /kWh 

 


Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  spalio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD  - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   4,10  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,10 = 11,34 + 9% PVM = 12,36 euro centai /kWh 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  lapkričio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   4,10  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,10 = 11,34 + 9% PVM = 12,36 euro centai /kWh 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  gruodžio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   4,59  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,59 = 11,83 + 9% PVM = 12,89 euro centai /kWh 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 321 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  sausio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   3,99  euro centai/kWk  

T= 7,24 +3,99 = 11,23  + 9% PVM = 12,24 euro centai /kWh 

 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 321 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  vasario  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji 7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji 3,65 euro centai/kWk  

T= 7,24 +3,65 = 10,89  + 9% PVM = 11,87 euro centai /kWh

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 321 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  kovo  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD  - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk
T KD - kintama  dedamoji   3,73  euro centai/kWk
T= 7,24 +3,73 = 10,97  + 9% PVM = 11,96 euro centai /kWh

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 321 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  balandžio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,78  euro centai/kWk  
T= 7,24 +3,78 = 11,02  + 9% PVM = 12,01 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 321 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  spalio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   5,18  euro centai/kWk  
T= 7,24 + 5,18 = 12,42  + 9% PVM = 13,54 euro centai /kWh 
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  lapkričio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   4,87  euro centai/kWk  
T= 7,48 + 4,87 = 12,35  + 9% PVM = 13,46 euro centai /kWh 
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  gruodžio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,90  euro centai/kWk  
T= 7,48 + 3,90= 11,38  + 9% PVM = 12,41 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  sausio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   4,92  euro centai/kWk  
T= 7,48 + 4,92= 12,40  + 9% PVM = 13,52 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  vasario   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   4,84  euro centai/kWk  
T= 7,48 + 4,84= 12,32  + 9% PVM = 13,43 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  kovo   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:


T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   5,15  euro centai/kWk  
T= 7,48 + 5,15 = 12,63  + 9% PVM = 13,77 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  balandžio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji 4,11euro centai/kWk  
T= 7,48 + 4,11 = 11,59  + 9% PVM = 12,63 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  gegužės   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   4,11euro centai/kWk  
T= 7,48 + 4,11 = 11,59  + 9% PVM = 12,63 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  spalio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,21 euro centai/kWk  
T= 7,48 + 3,21 = 10,69 + 9% PVM = 11,65 euro centai /kWh 
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  lapkričio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   2,59 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 2,59 = 10,39 + 9% PVM = 11,33 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2021 m.  sausio    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,76 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 3,76 = 11,56  + 9% PVM = 12,60 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2021 m.  vasario    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,60 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 3,60 = 11,40  + 9% PVM = 12,43 euro centai /kWh
 
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2021 m.  kovo    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,99 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 3,99 = 11,79 + 9% PVM = 12,85 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2021 m. balandžio     mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji 4,58 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 4,58 = 12,38  + 9% PVM = 13,50 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2014 metų  spalio 30 d. sprendimu  Nr.     T1-313  nustačius     UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2015 m. balandžio         mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD  -       pastovi  dedamoji    6,6 euro centai/kWk (22,78 ct/kWh)

T KD   -        kintama  dedamoji   2,81 euro centai/kWk  (9,70ct/kWh)

T= 6,60+2,81 = 9,41 + 9% PVM = 10,25 euro centai /kWh (35,39 ct /kWk)

 
spacer.png, 0 kB