spacer.png, 0 kB
Šilumos kaina

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės 2010 metų vasario 18d. sprendimu Nr. T1-46 nustačius UAB “Telšių šilumos tinklai” tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji
Tkd - kintama dedamoji

2009 metų lapkričio mėnuo - 31,53 ct/kWh

Pastovi dedamoji 21,92 Ct/kWh
Kintama dedamoji 14,51 Ct/kWh

T=21.92+14.51-7.5=28.93+9%=31.53 ct/kWh

2009 metų gruodžio mėnuo – 31,85 ct/kWh

Pastovi dedamoji 21,92 Ct/kWh
Kintama dedamoji 14,80 Ct/kWh

T=21.92+14.80-7.5=29.22+9%PVM= 31.85ct/kWh

2010 metų sausio mėnuo – 32,73 ct/kWh

Pastovi dedamoji 21,92 Ct/kWh
Kintama dedamoji 15,61 Ct/kWh

T=21.92+15.61-7.5=30.03+9%PVM =32.73ct/kWh

2010 metų vasario mėnuo - 33,78 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 21,92 ct/kWh
Kintama dedamoji – 16,57 ct/kWh

T= 21.92+16.57-7.5= 30.99+9% PVM = 33.78ct/kWh

2010 metų kovo mėnuo - 34,25 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 21,92 ct/kWh
Kintama dedamoji – 17,00 ct/kWh

2010 metų balandžio mėnuo - 32,48 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 21,92 ct/kWh
Kintama dedamoji – 15,38 ct/kWh

T= 21.92+15.38-7.5= 29,80+9% PVM = 32.48ct/kWh

 

2010 metų rugsėjo mėnuo - 31,28 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 21,92 ct/kWh

Kintama dedamoji – 14,28 ct /kWh

T= 21,92+14,28-7.5= 28,70+9% PVM = 31,28 ct/kWh

Kaina taikoma nuo 2010 metų spalio 1 dienos.

 

2010 metų spalio mėnuo - 41,06 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 14,28 ct /kWh

T= 23,39+14,28= 37,67+9% PVM = 41,06 ct/kWh

Kaina taikoma nuo 2010 metų lapkričio 1 dienos.

 

2010 metų lapkričio mėnuo - 44,74 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 17,66 ct /kWh

T= 23,39+17,66= 41,05+9% PVM = 44,74 ct/kWh

Kaina taikoma nuo 2010 metų gruodžio 1 dienos.

 

2010 metų gruodžio mėnuo - 44,74 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 17,66 ct /kWh

T= 23,39+17,66= 41,05+9% PVM = 44,74 ct/kWh

Kaina taikoma nuo 2011 metų sausio 1 dienos.

 

2011 metų sausio mėnuo - 48,86 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 21.44 ct /kWh

T= 23,39+21.44= 44.83+9% PVM = 48,86 ct/kWh

Kaina taikoma nuo 2011 metų vasario 1 dienos.


2011 metų vasario mėnuo - 47.83 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 20.49 ct /kWh

T= 23,39+20.49= 43.88+9% PVM = 47.83 ct/kWh

Kaina taikoma Varniuose S. Daukanto g.  12a ir S. Daukanto g.  19c namų gyventojams  nuo 2011 metų kovo 1 dienos.

 

2011 metų  kovo mėnuo - 45.14 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 18.03 ct /kWh

T= 23,39+18.03= 41.42+9% PVM = 45.14 ct/kWh

Kaina taikoma Varniuose S. Daukanto g.  12a ir S. Daukanto g.  19c namų gyventojams  nuo 2011 metų balandžio 1 dienos.

 

2011 metų  rugsėjo mėnuo - 45.25 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 18.13 ct /kWh

T= 23,39+18.13= 41.52+9% PVM = 45.25 ct/kWh

Kaina taikoma Varniuose S. Daukanto g.  12a ir S. Daukanto g.  19c namų gyventojams  nuo 2011 metų spalio 1 dienos.

 

2011 metų  spalio mėnuo - 45.76 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 18,59 ct /kWh

T= 23,39+18.59= 41.98+9% PVM = 45.76 ct/kWh

Kaina taikoma Varniuose S. Daukanto g.  12a ir S. Daukanto g.  19c namų gyventojams  nuo 2011 metų lapkričio 1 dienos.

 

2011 metų  lapkričio mėnuo - 48.45 ct/kWh

Pastovi dedamoji – 23,39 ct/kWh

Kintama dedamoji – 21,06 ct /kWh

T= 23,39+21,06= 44,45+9% PVM = 48.45 ct/kWh

Kaina taikoma Varniuose S. Daukanto g.  12a ir S. Daukanto g.  19c namų gyventojams  nuo 2011 metų gruodžio mėn. 1 dienos.

 


 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB "Telšių šilumos tinklai" informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės 2010 metų rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T1-334 nustačius UAB "Telšių šilumos tinklai" Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2012 m. sausio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 21,78 ct/kWh

T= 23,39+21,78= 45,17+9% PVM = 49,23 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. vasario mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 21,49 ct/kWh

T= 23,39+21,49= 44,88+9% PVM = 48,92 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. kovo mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 20,86 ct/kWh

T= 23,39+20,86= 44,25+9% PVM = 48,23 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. balandžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 20,40 ct/kWh

T= 23,39+20,40= 43,79+9% PVM = 47,73 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. lapkričio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 20,44 ct/kWh

T= 23,39+20,44= 43,83+9% PVM = 47,77 ct/kWh

 

Nuo 2012 m. gruodžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 21,84 ct/kWh

T= 23,39+21,84= 45,23+9% PVM = 49,30 ct/kWh

 

Nuo 2013 m. vasario mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 22,10 ct/kWh

T= 23,39+22,10= 45,49+9% PVM = 49,58 ct/kWh

 

Nuo 2013 m. kovo mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 20,99 ct/kWh

T= 23,39+20,99= 44,38+9% PVM = 48,37 ct/kWh

 

Nuo 2013 m. balandžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 17,37 ct/kWh

T= 23,39+17,37= 40,76+9% PVM = 44,42 ct/kWh

 

Nuo 2013 m. spalio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 17,39 ct/kWh

T= 23,39+17,39= 40,78+9% PVM = 44,45 ct/kWh


Nuo 2013 m. lapkričio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd- pastovi dedamoji 23,39 ct/kWh

Tkd- kintama dedamoji 20,14 ct/kWh

T= 23,39+20,14= 43,53+9% PVM = 47,45 ct/kWh


________________________________________________________

 

Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2013m. spalio 24 d. sprendimas Nr. T1-367 "Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų UAB "Telšių šilumos tinklai"" Spausti čia

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB "Telšių šilumos tinklai" informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės Tarybod 2013 metų spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-367 nustačius UAB "Telšių šilumos tinklai" Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams

 

Nuo 2013m. gruodžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh

Tkd - kintama dedamoji 21,50 ct/kWh

T = 22,78 + 21,50 = 44,28 + 9% PVM = 48,26 ct/kWh

 

Nuo 2014m. sausio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh

Tkd - kintama dedamoji 20,86 ct/kWh

T = 22,78 + 20,86 = 43,64 + 9% PVM = 47,57 ct/kWh

 

Nuo 2014m. vasario mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh

Tkd - kintama dedamoji 20,81 ct/kWh

T = 22,78 + 20,81 = 43,59 + 9% PVM = 47,51 ct/kWh

 

Nuo 2014m. kovo mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh

Tkd - kintama dedamoji 21,03 ct/kWh

T = 22,78 + 21,03 = 43,81 + 9% PVM = 47,75 ct/kWh

 

Nuo 2014m. balandžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh

Tkd - kintama dedamoji 19,15 ct/kWh

T = 22,78 + 19,15 = 41,93 + 9% PVM = 45,71 ct/kWh (13,24 euro centai)

 

Nuo 2014m. Spalio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh (6,6 euro centai/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 16,99 ct/kWh (4,92 euro centai/kWh)

T = 22,78 + 16,99 = 39,77 + 9% PVM = 43,35 ct/kWh (12,56 euro centai/kWh)

 

Nuo 2014m. Lapkričio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh (6,6 euro centai/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 16,99 ct/kWh (4,92 euro centai/kWh)

T = 22,78 + 16,99 = 39,77 + 9% PVM = 43,35 ct/kWh (12,56 euro centai/kWh)

 

Nuo 2014m. Gruodžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh (6,6 euro centai/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 20,08 ct/kWh (5,82 euro centai/kWh)

T = 22,78 + 20,08 = 42,86 + 9% PVM = 46,72 ct/kWh (13,54 euro centai/kWh)

 

Nuo 2015m. Sausio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 22,78 ct/kWh (6,6 euro centai/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 16,13 ct/kWh (4,67 euro centai/kWh)

T = 22,78 + 16,13 = 38,91 + 9% PVM = 42,41 ct/kWh (12,28 euro centai/kWh)

 

Nuo 2015m. Vasario mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 6,6 euro centai/kWh (22,78 ct/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 4,17 euro centai ct/kWh (14,40 ct/kWh)

T = 6,6 + 4,17 = 10,77 + 9% PVM = 11,73 euro centai/kWh (40,50 ct/kWh)

 

Nuo 2015m. Kovo mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=Tpd + Tkd

Tpd - pastovi dedamoji 6,6 euro centai/kWh (22,78 ct/kWh)

Tkd - kintama dedamoji 2,64 euro centai ct/kWh (9,12 ct/kWh)

T = 6,6 + 2,64 = 9,24 + 9% PVM = 10,07 euro centai/kWh (34,76 ct/kWh)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB "Telšių šilumos tinklai" informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2014 metų spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-313 nustačius UAB "Telšių šilumos tinklai" Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams.

Nuo 2015 m. balandžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 6,6 euro centai/kWk (22,78 ct/kWh)

T KD - kintama dedamoji 2,81 euro centai/kWk (9,70ct/kWh)

T= 6,60+2,81 = 9,41 + 9% PVM = 10,25 euro centai /kWh (35,39 ct /kWk)

 

Nuo 2015 m. spalio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos
kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 6,6 euro centai/kWk

T KD - kintama dedamoji 3,96 euro centai/kWk

T= 6,60+3,96 = 10,56 + 9% PVM = 11,51 euro centai /kWh

 

Nuo 2015 m. lapkričio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos
kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 6,6 euro centai/kWk

T KD - kintama dedamoji 3,96 euro centai/kWk

T= 6,60+3,96 = 10,56 + 9% PVM = 11,51 euro centai /kWh
 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2015 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1-268  nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2015 m. gruodžio        mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD pastovi  dedamoji    8,21  euro centai/kWk

T KD  - kintama  dedamoji   3,96  euro centai/kWk  


 

T= 8,21 +3,96 = 11,89 + 9% PVM = 12,96 euro centai /kWh

Nuo 2016 m. sausio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWk 

T KD - kintama dedamoji 4,20 euro centai/kWk 

T= 8,21+4,20 = 12,41 + 9% PVM = 13,53 euro centai /kWh 

 

Nuo 2016 m. vasario mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWk 

T KD - kintama dedamoji 2,72 euro centai/kWk 

T= 8,21+2,72 = 10,93 + 9% PVM = 11,91 euro centai /kWh  


Nuo 2016 m. kovo mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWk 

T KD - kintama dedamoji 2,83 euro centai/kWk 

T= 8,21+2,83 = 11,04 + 9% PVM = 12,03 euro centai /kWh

 

Nuo 2016 m. balandžio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWk 

T KD - kintama dedamoji 2,47 euro centai/kWk 

T= 8,21+2,47 = 10,68 + 9% PVM = 11,64 euro centai /kWh

 

Nuo 2016 m. gegužės mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWh

T KD - kintama dedamoji 2,36 euro centai/kWh

T= 8,21+2,36 = 10,57 + 9% PVM = 11,52 euro centai /kWh

 

Nuo 2016 m. spalio mėn. 1 dienos bus taikomos šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi dedamoji 8,21 euro centai/kWh

T KD - kintama dedamoji 2,43 euro centai/kWh

T= 8,21+2,43 = 10,64 + 9% PVM = 11,60 euro centai /kWh   

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2016 m. lapkričio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

 

T=T PD + TKD

TPD  -       pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk

T KD   -        kintama  dedamoji   2,90 euro centai/kWk  

T= 7,73 +2,90 = 10,63 + 9% PVM = 11,59 euro centai /kWh

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2016 m. gruodžio    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

 

T=T PD + TKD

TPD  -       pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk

T KD   -        kintama  dedamoji   4,23 euro centai/kWk  

T= 7,73 +4,23 = 11,96 + 9% PVM = 13,04 euro centai /kWh

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m. sausio    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

 

T=T PD + TKD

TPD  - pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk

T KD - kintama  dedamoji   5,11  euro centai/kWk  

T= 7,73 +5,11 = 12,84 + 9% PVM = 14,00 euro centai /kWh


 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m. vasario    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

 

T=T PD + TKD

TPD  pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk

T KD - kintama  dedamoji   4,58  euro centai/kWk  

T= 7,73 +4,58  = 12,31 + 9% PVM = 13,42 euro centai /kWh

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m. kovo    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:


T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk
T KD - kintama  dedamoji   4,60  euro centai/kWk 
T= 7,73 +4,60  = 12,33 + 9% PVM = 13,44 euro centai /kWh


Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m.balandžio     mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:


T=T PD + TKD
TPD  -       pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk
T KD   -        kintama  dedamoji   4,96  euro centai/kWk 
T= 7,73 +4,96  = 12,69 + 9% PVM = 13,83 euro centai /kWh


Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m.gegužės      mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:


T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk
T KD - kintama  dedamoji   4,75  euro centai/kWk 
T= 7,73 +4,75  = 12,48 + 9% PVM = 13,60 euro centai /kWh


Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m. spalio mėn.  9 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk 

 T KD   - kintama  dedamoji   4,39  euro centai/kWk  

 

T= 7,73 +4,39  = 12,12 + 9% PVM = 13,21 euro centai /kWh 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2016 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 361 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m. lapkričio.  1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,73  euro centai/kWk 

 T KD   - kintama  dedamoji   4,39  euro centai/kWk  

 

T= 7,73 +4,39  = 12,12 + 9% PVM = 13,21 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2017 m.  gruodžio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD  - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   5,27  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +5,27 = 12,51 + 9% PVM = 13,64 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  sausio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   4,87  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,87 = 12,11 + 9% PVM = 13,20 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  vasario  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   4,73  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,73 = 11,97 + 9% PVM = 13,05 euro centai /kWh 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  kovo  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji 7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji 4,74 euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,74 = 11,98 + 9% PVM = 13,06 euro centai /kWh 


Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  balandžio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   3,78  euro centai/kWk  

T= 7,24 +3,78 = 11,02 + 9% PVM = 12,02 euro centai /kWh 

 


Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  spalio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD  - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   4,10  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,10 = 11,34 + 9% PVM = 12,36 euro centai /kWh 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2017 metų  lapkričio  23 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  lapkričio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   4,10  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,10 = 11,34 + 9% PVM = 12,36 euro centai /kWh 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 296 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2018 m.  gruodžio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   4,59  euro centai/kWk  

 

T= 7,24 +4,59 = 11,83 + 9% PVM = 12,89 euro centai /kWh 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 321 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  sausio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji   3,99  euro centai/kWk  

T= 7,24 +3,99 = 11,23  + 9% PVM = 12,24 euro centai /kWh 

 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 321 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  vasario  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD - pastovi  dedamoji 7,24 euro centai/kWk 

T KD - kintama  dedamoji 3,65 euro centai/kWk  

T= 7,24 +3,65 = 10,89  + 9% PVM = 11,87 euro centai /kWh

 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 321 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  kovo  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD  - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk
T KD - kintama  dedamoji   3,73  euro centai/kWk
T= 7,24 +3,73 = 10,97  + 9% PVM = 11,96 euro centai /kWh

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 321 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  balandžio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,78  euro centai/kWk  
T= 7,24 +3,78 = 11,02  + 9% PVM = 12,01 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2018 metų  lapkričio  29 d. sprendimu  Nr.T1- 321 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  spalio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,24 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   5,18  euro centai/kWk  
T= 7,24 + 5,18 = 12,42  + 9% PVM = 13,54 euro centai /kWh 
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  lapkričio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   4,87  euro centai/kWk  
T= 7,48 + 4,87 = 12,35  + 9% PVM = 13,46 euro centai /kWh 
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2019 m.  gruodžio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,90  euro centai/kWk  
T= 7,48 + 3,90= 11,38  + 9% PVM = 12,41 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  sausio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   4,92  euro centai/kWk  
T= 7,48 + 4,92= 12,40  + 9% PVM = 13,52 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  vasario   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   4,84  euro centai/kWk  
T= 7,48 + 4,84= 12,32  + 9% PVM = 13,43 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  kovo   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:


T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   5,15  euro centai/kWk  
T= 7,48 + 5,15 = 12,63  + 9% PVM = 13,77 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  balandžio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji 4,11euro centai/kWk  
T= 7,48 + 4,11 = 11,59  + 9% PVM = 12,63 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  gegužės   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   4,11euro centai/kWk  
T= 7,48 + 4,11 = 11,59  + 9% PVM = 12,63 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2019 metų  spalio 31 d. sprendimu  Nr.T1- 355 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  spalio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,48 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,21 euro centai/kWk  
T= 7,48 + 3,21 = 10,69 + 9% PVM = 11,65 euro centai /kWh 
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2020 m.  lapkričio   mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   2,59 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 2,59 = 10,39 + 9% PVM = 11,33 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2021 m.  sausio    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,76 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 3,76 = 11,56  + 9% PVM = 12,60 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2021 m.  vasario    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,60 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 3,60 = 11,40  + 9% PVM = 12,43 euro centai /kWh
 
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2021 m.  kovo    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji   3,99 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 3,99 = 11,79 + 9% PVM = 12,85 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2021 m. balandžio     mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji 4,58 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 4,58 = 12,38  + 9% PVM = 13,50 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2020 metų  spalio 29 d. sprendimu  Nr.T1- 341 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2021 m. spalio     mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,80 euro centai/kWk 
T KD - kintama  dedamoji 4,58 euro centai/kWk  
T= 7,80 + 4,58 = 12,38  + 9% PVM = 13,50 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2021 metų  spalio 28 d. sprendimu  Nr.T1- 394 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2021 m. gruodžio     mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,28 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji 6,31 euro centai/kWh 
T= 7,28 + 6,31 = 13,59  + 9% PVM = 14,81 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2021 metų  spalio 28 d. sprendimu  Nr.T1- 394 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2022 m. sausio    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,28 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji   7,81 euro centai/kWh 
T= 7,28 + 7,81 = 15,09  + 9% PVM = 16,45 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2021 metų  spalio 28 d. sprendimu  Nr.T1- 394 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2022 m. vasario    mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,28 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji 7,03 euro centai/kWh 
T= 7,28 + 7,03 = 14,31  + 9% PVM = 15,60 euro centai /kWh

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2021 metų  spalio 28 d. sprendimu  Nr.T1- 394 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2022 m. kovo  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,28 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji 6,75 euro centai/kWh 
T= 7,28 + 6,75 = 14,03 + 9% PVM = 15,29 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2021 metų  spalio 28 d. sprendimu  Nr.T1- 394 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 
2022 m. balandžio   mėn. 1 dienos
bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,28 euro centai/kWh
T KD - kintama dedamoji 6,99 euro centai/kWh 
T= 7,28 + 6,99 = 14,27 + 0% PVM = 14,27euro centai /kWh
 
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2021 metų  spalio 28 d. sprendimu  Nr.T1- 394 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2022 m. gegužės  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 7,28 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji   7,33 euro centai/kWh 
T= 7,28 + 7,33 = 14,61 + 0 % PVM = 14,61 euro centai /kWh 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2021 metų  spalio 28 d. sprendimu  Nr.T1- 394 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2022 m. spalio  mėn. 20 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    7,28 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji   7,33 euro centai/kWh 
T= 7,28 + 7,33 = 14,61 + 0 % PVM = 14,61 euro centai /kWh be PVM
a
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2022 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 356 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2022 m. lapkričio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 10,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji 7,33 euro centai/kWh 
T= 10,58 + 7,33 = 17,91 + 0 % PVM = 17,91 euro centai /kWh be PVM

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2022 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 356 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2022 m. gruodžio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 10,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji 7,92euro centai/kWh 
T= 10,58 + 7,92= 18,50 + 0 % PVM = 18,50 euro centai /kWh be PVM

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2022 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 356 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2023 m. sausio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    10,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji   6,99 euro centai/kWh 
T= 10,58 + 6,99= 17,57 + 0 % PVM = 17,57 euro centai /kWh be PVM
 
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2022 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 356 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2023 m. vasario  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 10,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji 4,86 euro centai/kWh 
T= 10,58 + 4,86 = 15,44 + 0 % PVM = 15,44 euro centai /kWh be PVM

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2022 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 356 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2023 m. kovo  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 10,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji 4,86 euro centai/kWh 
T= 10,58 + 4,86 = 15,44 + 0 % PVM = 15,44 euro centai /kWh be PVM

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2022 metų  spalio 27 d. sprendimu  Nr.T1- 356 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo  2023 m. spalio  mėn. 16 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    10,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji   5,07 euro centai/kWh 
T= 10,58 + 5,07 = 15,65 + 0 % PVM = 15,65 euro centai /kWh be PVM

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2023 metų  spalio 26 d. sprendimu  Nr.T1- 293 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2023 m. lapkričio mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 11,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji 4,65 euro centai/kWh 
T= 11,58 + 4,65 = 16,23 + 0 % PVM = 16,23 euro centai /kWh be PVM
a
Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2023 metų  spalio 26 d. sprendimu  Nr.T1- 293 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2023 m. gruodžio mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 11,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji 5,49 euro centai/kWh 
T= 11,58 + 5,49 = 17,07 + 0 % PVM = 17,07 euro centai /kWh be PVM

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2023 metų  spalio 26 d. sprendimu  Nr.T1- 293 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2024 m. sausio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji 11,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji 5,63 euro centai/kWh 
T= 11,58 + 5,63 = 17,21 + 0 % PVM = 17,21 euro centai /kWh be PVM

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2023 metų  spalio 26 d. sprendimu  Nr.T1- 293 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2024 m. vasario  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    11,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji   5,44 euro centai/kWh 
T= 11,58 + 5,44 = 17,02 + 0 % PVM = 17,02 euro centai /kWh be PVM

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2023 metų  spalio 26 d. sprendimu  Nr.T1- 293 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2024 m. kovo  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi  dedamoji    11,58 euro centai/kWh
T KD - kintama  dedamoji   7,81 euro centai/kWh 
T= 11,58 + 7,81 = 19,39 + 0 % PVM = 19,39 euro centai /kWh be PVM

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2023 metų  spalio 26 d. sprendimu  Nr.T1- 293 nustačius   UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2024 m. balandžio  mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:
T=T PD + TKD
TPD - pastovi dedamoji 11,58 euro centai/kWh
T KD - kintama dedamoji 7,81 euro centai/kWh 
T= 11,58 + 7,81 = 19,39 + 0 % PVM = 19,39 euro centai /kWh be PVM
 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  šilumos   ūkio įstatymo 22 str. 2,3 dalimis, UAB “Telšių šilumos tinklai” informuoja, kad Telšių rajono savivaldybės   Tarybos 2014 metų  spalio 30 d. sprendimu  Nr.     T1-313  nustačius     UAB “Telšių šilumos tinklai” Varniuose tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotas dedamąsias, atsižvelgiant į  atitinkamo laikotarpio kuro kainas šilumos vartotojams nuo 2015 m. balandžio         mėn. 1 dienos bus taikomos    šios galutinės šilumos kainos:

T=T PD + TKD

TPD  -       pastovi  dedamoji    6,6 euro centai/kWk (22,78 ct/kWh)

T KD   -        kintama  dedamoji   2,81 euro centai/kWk  (9,70ct/kWh)

T= 6,60+2,81 = 9,41 + 9% PVM = 10,25 euro centai /kWh (35,39 ct /kWk)

 
spacer.png, 0 kB